AMOXICILINA MK - Composición

Cada 100 mL de AMOXICILINA MK® suspensión 250 mg/5 ml contiene 5 g de amoxicilina trihidrato equivalente a amoxicilina base. Cada 100 ml de AMOXICILINA MK® suspensión 125 mg/5 ml contiene 2,5 g de amoxicilina trihidrato equivalente a amoxicilina base. Cada cápsula de AMOXICILINA MK® contiene 500 mg de amoxicilina trihidrato equivalente a amoxicilina base.