CALCIO - Contraindicaciones

Hipercalcemia, hipercalciuria, adminístrese con precaución en pacientes con litiasis o insuficiencia renal, evítese administración concomitante con digitálicos.