CANDEPREX - Composición

Cada tableta de CANDEPREX® contiene 8 mg, 16 mg o 32 mg de candesartán cilexetil. Cada tableta de CANDEPREX H® contiene 16 mg de candesartán cilexetil más 12,5 mg de hidroclorotiazida.