CIMAL - Composición

Cada cápsula de liberación retardada de CIMAL contiene: 30 mg de duloxetina clorhidrato. Cada cápsula de liberación retardada de CIMAL contiene: 60 mg de duloxetina clorhidrato.