EZETIMIBE/SIMVASTATINA MK - Composición

Cada Tableta de EZETIMIBE/SIMVASTATINA MK® 10/10 contiene ezetimibe 10 mg/simvastatina 10 mg, excipientes c.s. Cada Tableta de EZETIMIBE/SIMVASTATINA MK® 10/20 contiene ezetimibe 10 mg/ simvastatina 20 mg, excipientes c.s. Cada Tableta de EZETIMIBE/SIMVASTATINA MK® 10/40 contiene ezetimibe 10 mg/ simvastatina 40 mg, excipientes c.s.