FIXAMICIN - Dosificación

2 o 3 gotas de FIXAMICIN® Gotas óticas en cada oído, 3 a 6 veces al día.