ROPIVACAíNA - Acción terapéutica

Anestésico local.