SYSTANE BALANCE - Conservación

Almacenar a temperaturas inferiores a 30°C.